1. ДА СЕ ПОСТРОИ ПЕРСПЕКТИВЕН ОБРАЗ

НА КОМПОЗИЦИЯ ОТ ГЕОМЕТРИЧНИ ОБЕМИ ПОД ЪГЪЛ 45°!

2. ДА СЕ НАМЕРИ СЯНКАТА НА ОБЕКТИТЕ ПРИ СТРАНИЧНО СЛЪНЧЕВО ОСВЕТЛЕНИЕ ОТ ЛЯВО, ПОД ЪГЪЛ 60° СПРЯМО ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ!

Zadacha 5 sianka

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА

S3

Copyright © 2021 Svetoslav Kosev's personal site. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.