ЗАДАЧА: НАМИРАНЕ НА СЕЧЕНИЯ - АНАЛИЗ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАРТОН 35/50 см., ТЕХНИКА - РИСУВАНЕ, МАТЕРИАЛ - БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

Zadacha_round

Zadacha_round_1

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Zadacha_2_1

Zadacha_2_2

Zadacha_2_3

Zadacha_2_4

Zadacha_2_5

Zadacha_2_6

Zadacha_2_7

Zadacha_2_8

Zadacha_2_9

Zadacha_2_10

Zadacha_2_11

Zadacha_2_12

Zadacha_2_13

Zadacha_2_14

Zadacha_2_15

Zadacha_2_17

Zadacha_2_18

Zadacha_2_19

Copyright © 2024 Svetoslav Kosev's personal site. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.