"Vision" е първия национален offline форум за тримерна графика в България и използването й като изразно средство в изкуството, рекламата, мултимедията, компютърните игри и филмовата продукция. Провеждането му е ежегодно и се състои в старата столица на България - Велико Търново.

Форумът за тримерна графика VISION има за цел да събере работещите в областта на триизмерната графика, а именно – професионални художници, компютърни специалисти, преподаватели, студенти, ученици и любители от една страна и фирми разработчици на софтуерни продукти, презентации на реализирани проекти в различните области на приложение на 3D. Подпомогнето за реализация на младите артисти, посредством насърчаване на желанието им за професионална квалификация и израстване, също е в проблематиката на VISION.

Необходимостта от диалог и обмяна на идеи между хората които работят в сферата на триизмерната графика е все по-подчертана и поради факта, че в нашата страна липсва пряк контакт и квалифицирана консултативна помощ по проблемите на 3D дизайна и спецификата на приложение в различните области на изкуството, архитектурата, компютърните игри, промишлеността и образованието.

Развитието на идеята предполага към разширяване кръга в посока на представяне на артисти, артистична продукция и произведения на изкуството .Това може да се осъществи като мащабен фестивал на съвременното изкуство, в който основна тема ще бъде триизмерното. Триизмерното като цялостна естетическа платформа за синтез между компютърно генерираната и реална среда, между реално и дигитално моделиран обект.

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.