ПРОЕКТ

„ИНТЕРАКТИВНО ГЕНЕРАТИВНИ ФОРМАЦИИ“


Авторски екип: Светослав Косев, Атанас Марков


Този проект наречен „Интерактивно генеративни формации“ представлява един диалог между зрителя и произведението. Това е едно виртуално поле в което всеки зрител се появява на екрана като силует във вид на мрежа от линии и има способността да влияе на самото произведение. Линиите са свързани с алгоритъм, което прави произведението освен интерактивно и генеративно, което е инспирирало и заглавието на проекта. В тази виртуална среда свободно на псевдослучаен принцип се разпръсква мрежа от точки, които имат определи физични свойства. Те също се свързват помежду си със същия алгоритъм като контура на зрителя, като по този начин се търси графичното усещане. Малките точки имат гравитация и падат, но също така могат да взаимодействат при сблъсък с потребителите или помежду си. В допълнение има и по-големи цветни „топки“, които също участват в тази виртуална сцена с физични зависимости. Целта на последните е да подтикне зрителя към по-активно участие и чрез елемент на игра да бъде въвлечен в тази виртуална среда.

DSC 3597

DSC 3598

Formations_3

Formations_4

Formations_5

Formations_6

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.