ПРОЕКТИ

 

2011 – „Форум за тримерна графика “Vision” – научноизследователски проект

2011 – „Университетски виртуален музей и галерия” – научноизследователски проект

2010 – „Форум за тримерна графика “Vision” – научноизследователски проект

2010 – Изследване, анализ и представяне на декоративните и епиграфски паметници на културата от II – VII век от н. е на територията на България /римските провинции – Долна Мизия, Тракия и Македония/ .– научноизследователски проект

2010 – „Университетски виртуален музей и галерия” – научноизследователски проект

2009 – „Форум за тримерна графика “Vision” – научноизследователски проект

2009 – Изследване, анализ и представяне на декоративните и епиграфски паметници на културата от II – VII век от н. е на територията на България /римските провинции – Долна Мизия, Тракия и Македония/ .– научноизследователски проект

2009 – „Университетски виртуален музей и галерия” – научноизследователски проект

2008 – Изследване, анализ и представяне на декоративните и епиграфски паметници на културата от II – VII век от н. е на територията на България /римските провинции – Долна Мизия, Тракия и Македония/.– научноизследователски проект

2007 – “Training open source multimedia instruments” Международен курс за тримерен софтуер с отворен код, Inter Space, София

2007 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

2006 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

2006 – Участие в проект за представяне на млади български артисти във Виена съвместно с "Café Sofia" – сдружение за изкуство, култура и дебат, 2006.

2005 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

2005 – Българо-австрийска видеопрезентация на експериментални филми, В. Търново, 2005

2004 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

2004 – Проект "Маса"

Основател и основен куратор на проект ”Вижън”. Проектът е свързан с популяризирането на тримерната графика и внедряването й в учебния процес на Великотърновски университет. Усилията ми са свързани с разширяването на обучението по тримерна компютърна графика и приложението й в архитектурата, интериорния и екстериорен дизайн, телевизионната графика, компютърните игри, анимацията, киното и т.н., което ще доведе до повишаване на интереса към факултета по изобразително изкуство.

От началото на летния семестър на учебната 2010/2011 година, под мое ръководство е сформиран екип от студенти от два факултета – факултет по изобразително изкуство и факултет математика и информатика с цел разработването на триизмерна компютърна игра (предстои изготвяне на сайт).

През 2010/2011 г. изнесени лекции по триизмерна графика, перспектива и цветознание по покана на община Тутракан.

От 2008 г. курс за кандидатстуденти по архитектура в три модула – перспектива, цветознание, рисуване в школа “Магнаура” – Велико Търново.

Реализиран мултимедиен продукт съдържащ информация за провеждането на “Вижън” – 2004, 2005 и 2006.

Създаден мултимедиен продукт с рекламна цел, представящ град Велико Търново, Великотърновски университет и в частност Факултета по изобразително изкуство.

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.