СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСЕВ

My picture

 

 

 

 ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” , Факултет по изобразително изкуство,  Катедра - Графичен дизайн и визуални комуникации , преподавател по Графичен дизайн и перспектива – Доцент, Доктор. Зам. декан по учебната дейност, научноизследователската работа и акредитацията.

Име и адрес на работодателя:

 

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, ул. “Теодосий Търновски”

Вид на дейността или сферата на работа:

 

Творческа в областта на визуалните изкуства.

Заемана длъжност:

 

Преподавател.

 • Декан на Факултет по изобразително изкуство
 • Основна дейност. Изнасяне на лекции, водене на упражнения;

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

 
 • 15.12.2010 Доктор по шифър 05.08.04 – Изкуствознание и изобразителни изкуства
 • 2010 г. Представител на световна конференция, изложение и филмов фестивал за анимация, ефекти, игри и интерактивна медия FMX – Щутгарт, Германия
 • 2009 г. Представител на световна конференция, изложение и филмов фестивал за компютърна графика SIGGRAPH – 2009, Ню Орлеанс, САЩ
 • 2008 г. Пребиваване по програма Еразмус, във връзка с разработване на дисертационен труд, Гранада - Испания
 • 06/12.08.2007 – TOSMI /trainings on open-source multimedia instruments/ - InterSpace – Sofia – www.tosmi.org
 • 2003 г. зачислен на свободна докторантура на тема “Тримерни технологии за реализация на мултимедийни продукти в изобразителното изкуство” към ВТУ.
 • 2003 г. Специализация в университета в гр. Ниш по тема “Съвременни изразни средства в графичния дизайн”.
 • 2000 г. Специализация по илюстрация при проф. Христо Нейков.
 • 1998 г. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Факултет по изобразително изкуство. Специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Квалификация: Учител. Степен Магистър. Втора специалност “Маркетинг и реклама”, ВТУ.
 • 1986 – 1991 г. ССХУПИ гр. Троян., специалност керамика.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 

 

Компютърна графика – MAYA, 3DS Max, Z-brush, V-Ray, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe After Effects, Corel Draw,

Витраж,

Предпечат.

МАЙЧИН ЕЗИК:

 

Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ:

  Английски език
 • Четене – много добро.
 • Писане – много добро.
 • Разговор – много добро.
Испански език
 • Четене – много добро.
 • Писане – много добро.
 • Разговор – много добро.
Руски език
 • Четене – много добро.
 • Писане – много добро.
 • Разговор – много добро.

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

 

 

Автор на идеята и ръководител на проект – “Вижън”

Един от създателите на арткръг “Хермес резонанс”.

Спечелен проект, финансиран от фондация “Отворено общество” по тема “Съвместно съществуване на виртуални и реални обекти”.

Председател на организация с идеална цел в услуга на съвременното изкуство “Инструмент”.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

 

 
 • 2012 г. Зам. декан по учебната дейност, научноизследователската работа и акредитацията
 • 2012 г. Член на експертна група към Министерство на образованието, младежта и науката, за изготвяне на програми за профилирана подготовка по изобразително изкуство.
 • 2012 г. Член на комисията по етика към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
 • 2011г. Стартира разработването на триизмерна компютърна игра с група студенти от Великотърновски университет – факултет по изобразително изкуство и факултет математика и информатика в кръжочна форма.
 • 2010/2011г. Изнася лекции по триизмерна графика, перспектива и цветознание по покана на община Тутракан.
 • Проект “Вижън’2011”- Автор на идеята и ръководител на проекта
 • Проект “Вижън’2010” - Автор на идеята и ръководител на проекта
 • Проект “Вижън’2009” - Автор на идеята и ръководител на проекта V-то издание на Национален форум за тримерна графика 2009 г.
 • От 2008 г. Води курсове за кандидатстуденти по архитектура в три модула – перспектива, цветознание, рисуване – школа “Магнаура” Велико Търново
 • Проект “Вижън’2007” - Автор на идеята и ръководител на проекта - ІV-то издание на Национален форум за тримерна графика 2007 г.
 • Проект “Вижън’2006” - Автор на идеята и ръководител на проекта - ІIІ издание на Национален форум за тримерна графика 2006 г.
 • Проект “Вижън’2005” - Автор на идеята и ръководител на проекта - ІІ-ро издание на Национален форум за тримерна графика 2005 г.
 • Проект “Вижън’2004” - Автор на идеята и ръководител на проекта - І-во издание на Национален форум за тримерна графика 2004 г.
 • Член на СБХ.
 • Член на Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св Кирил и Методий”.
 • Член на факултетски съвет – факултет по изобразително изкуство.
 • Ежегодно обучава 50-60 студента по Графичен дизайн.
 •  Делови контакти с преподаватели, администрация, фирми, автори на книги.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

 

 

Работи в областта на тримерна графика, графичния дизайн, плаката, живописта, витраж, пространствено оформление и всички съвременни форми на визуалното изкуство.

Награда за компютърна графика в раздел “Абстракция” – Х конкурс на Corel draw, Канада.

Участва редовно в общи художествени изложби, биеналета и триеналета в различни области на изкуството.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС:

 

 

Свидетелство за управление на МПС, В и М.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Преподава в бакалавърска и магистъпска степен във факултет по изобразително изкуство: Перспектива – I и II курс на всички специалности. Специалност  Графичен дизайн и визуални комуникации – Копютърни технологии и мултимедийно проектиране, Комбинаторика, Рекламен дизайн, Шрифт, Графичен дизайн – всички курсове. Магистърски програми – Триизмерна графика, Елемени и композиция на мултимедийна среда, Перспектива в кадърното пространство. 

 

 

СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСЕВ

ДОЦЕНТ - ДОКТОР

 

2012 г. Зам. декан по учебната и научно-изследователската работа.

2011 г. Доцент по Изкуствознание и изобразително изкуство - перспектива

2010 г. Доктор по шифър 05.08.04 – Изкуствознание и изобразителни изкуства

2010 г. Представител на световна конференция, изложение и филмов фестивал за анимация, ефекти, игри и интерактивна медия FMX – Щутгарт, Германия.

2009 г. Представител на световна конференция, изложение и филмов фестивал за компютърна графика SIGGRAPH – 2009, Ню Орлеанс, САЩ.

От Януари 2002 г. хонорован преподавател по графичен дизайн във Факултет по изобразително изкуство гр. Велико Търново.

2008 г. Пребиваване по програма Еразмус, във връзка с разработване на дисертационен труд, Гранада – Испания.

2007 г. – TOSMI /trainings on open-source multimedia instruments/ - InterSpace – Sofia – www.tosmi.org

2003 г. Зачислен на свободна докторантура на тема “Триизмерни технологии за реализация на мултимедийни продукти в изобразителното изкуство” към Великотърновски университет.

2002 г. Редовен преподавател по графичен дизайн във Факултета по изобразително изкуство гр. Велико Търново.

2000 г. Следдипломна квалификация при проф. Христо Нейков със специалност илюстрация и оформление на книгата.

1998 г. Висше образование ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Факултет по изобразително изкуство – специалност “Графика”, в класа на проф. Христо Нейков и доц. Радко Спасов. Втора специалност, завършена във ВТУ “Маркетинг и реклама”.

1991 г. Завършил средното си образование в Средно специално художествено училище по Приложни Изкуства в гр. Троян – специалност керамика.

 

Научноизследователската ми работа е свързана с триизмерната компютърна графика и перспективата. Монографичните издания “ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА” и “ПЕРСПЕКТИВА. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛАЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”, съдържат подробен анализ относно основополагащата функция на перспективата за развитието на триизмерната графика. Това очертава неразривната връзка между тях, като позволява изследване на перспективни явления чрез способите на 3D технологиите.

Хабилитационният ми труд на тема “Перспектива и триизмерна графика” е насочен към реализацията на конкретни перспективни схеми, чрез способите на триизмерната компютърна графика. Организиран е с помощта на 11 творби, които представляват съответните перспективни явления.

Във връзка с докторантурата по тема “ТРИИЗМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО”, през 2008 г. пребивавах на тримесечна специализация в университета в град Гранада – Испания. Посещенията ми във Факултета на съответния университет и в частност неговата библиотека, бяха в полза на по-скорошното завършване по написването на дисертационния ми труд.

 

Научноизследователски проекти:

2011 – „Форум за тримерна графика “Vision” – научноизследователски проект

2011 – „Университетски виртуален музей и галерия” – научноизследователски проект

2010 – „Форум за тримерна графика “Vision” – научноизследователски проект

2010 – Изследване, анализ и представяне на декоративните и епиграфски паметници на културата от II – VII век от н. е на територията на България /римските провинции – Долна Мизия, Тракия и Македония/ .– научноизследователски проект

2010 – „Университетски виртуален музей и галерия” – научноизследователски проект

2009 – „Форум за тримерна графика “Vision” – научноизследователски проект

2009 – Изследване, анализ и представяне на декоративните и епиграфски паметници на културата от II – VII век от н. е на територията на България /римските провинции – Долна Мизия, Тракия и Македония/ .– научноизследователски проект

2009 – „Университетски виртуален музей и галерия” – научноизследователски проект

2008 – Изследване, анализ и представяне на декоративните и епиграфски паметници на културата от II – VII век от н. е на територията на България /римските провинции – Долна Мизия, Тракия и Македония/.– научноизследователски проект

2007 – “Training open source multimedia instruments” Международен курс за тримерен софтуер с отворен код, Inter Space, София

2007 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

2006 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

2005 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

2004 – “Вижън” – международен форум за тримерна графика – с подкрепата на Великотърновски университет

 

Основател и основен куратор на проект ”Вижън”. Проектът е свързан с популяризирането на тримерната графика и внедряването й в учебния процес на Великотърновски университет. Усилията ми са свързани с разширяването на обучението по тримерна компютърна графика и приложението й в архитектурата, интериорния и екстериорен дизайн, телевизионната графика, компютърните игри, анимацията, киното и т.н., което ще доведе до повишаване на интереса към факултета по изобразително изкуство.

От началото на летния семестър на учебната 2010/2011 година, под мое ръководство е сформиран екип от студенти от два факултета – факултет по изобразително изкуство и факултет математика и информатика с цел разработването на триизмерна компютърна игра (предстои изготвяне на сайт).

През 2010/2011 г. изнесени лекции по триизмерна графика, перспектива и цветознание по покана на община Тутракан.

От 2008 г. курс за кандидатстуденти по архитектура в три модула – перспектива, цветознание, рисуване в школа “Магнаура” – Велико Търново.

Реализиран мултимедиен продукт съдържащ информация за провеждането на “Вижън” – 2004, 2005 и 2006.

Създаден мултимедиен продукт с рекламна цел, представящ град Велико Търново, Великотърновски университет и в частност Факултета по изобразително изкуство.

Научноизследователските ми интереси са насочени предимно към проблематиката на тримерната компютърна графика.

 

ТЕОРЕТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Косев, С. Перспектива, перспективна система и триизмерна графика., Монография. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. 2010

ISBN 979-954-07-3022-6

2. Косев, С. Перспектив. Проектиране, реализация и приложение чрез триизмерната компютърна графика, Монография. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. 2010

ISBN 978-954-07-3020-2

3. Косев, С. Светлосянката в средите за 3D графика и конструктивната перспектива., Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-276-2.

4. Косев, С. Движение на централният зрителен лъч във вертикално направление., Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-276-2.

5. Косев, С. Отражение и визуализация с изпъкнали лещи в средите за 3D графика и конструктивната перспектива., Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-301-2.

6. Косев, С. Триизмерни технологии – пространство и илюзия., Сборник. Научна конференция “Проблеми на съвременното обучение по рисуване”, сборник Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В.Т. 2009 (под печат).

7. Косев, С. Способи за деформация на триизмерното пространство в средите за 3D графика и конструктивната перспектива., Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. В.Т. 2010

ISBN 978-954-400-276-2.

8. Косев, С. A Training Model of a 3D computer graphics, Сборник. Научна конференция. Съвременно образование и чужд език. Астарта. В.Т. 2009

ISBN 978-954-350-084-0.

9. Косев, С. Тримерни технологии в графичния дизайн и приложението им в мултимедийните продукти.,Сборник. Научна сесия. Приносът на факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В.Т. 2004

ISBN 954-524-409-7.

 

............................................................................................................................

 

Самостоятелни изложби:

2010 г. – Перспектива и триизмерна графика – “Проекции” – галерия “Спектър” Велико Търново. 27.02.2010

2009 г. – Триизмерна графика - “Човекът, ябълката, змията”, Карлово

2009 г. – Триизмерна графика - “Човекът, ябълката, змията” – изложбени зали В. Търново

2002 г. – проект и изработка на сайт Интерактивен Графичен Форум – ИОСИ “Инструмент” – сайт за изкуство в онлайн и офлайн участие

2001 г. – проект и изготвяне на сайт на Арт Кръг “Хермес Резонанс”

2000 г. – защита следдипломна квалификация

1999 г. – компютърна графика, графика, фотография – гр.Горна Оряховица

1998 г. – Представяне на видео инсталация – “Метаморфози” – гр.Варна

1998 г. – Представяне на видео инсталация – “Метаморфози” – гр.Велико Търново

1996 г. – графика, фотография, рисунки – гр.Горна Оряховица

1993 г. – керамика, рисунки, живопис – гр.Горна Оряховица

 

Видео проекти:

2010 г. – Триизмерни експериментални стерео визуални разработки – 3DWOW технология на PHILIPS

2004 г. – “Метаморфози” 2 – с подкрепата на Великотърновски университет

1998 г. – “Метаморфози” 1 – с подкрепата на център за изкуства “Сорос” – София

 

Интерактивни мултимедийни продукти:

2008 г. – Презентационен мултимедиен диск – Факултет по изобразително изкуство, Великотърновски университет.

2007 г. – Презентационен мултимедиен диск – VISION 2004,2005,2006

 

Колективни изложби:

2012 г. – "Пролет 2012" – Изложба на представителството на СБХ, Велико Търново

2011 г. – "Рисунката като средство за комуникация" – Факултет по изобразително изкуство", Велико Търново

2010 г. – Коледна изложба – Ротари и изкуството, Велико Търново /09.12.2010/

2010 г. – Изложба – Членовете на СБХ Велико Търново и гости, Велико Търново

2009 г. – Търновски художници, Силистра

2008 г. – Есенен салон, В. Търново

2007 г. – Есенен салон, В. Търново

2006 г. – Есенен салон, В. Търново

2006 г. – Представителна изложба, Ниш, Димитровград, Сърбия

2005 г. – Есенен салон, В. Търново

2004 г. – Есенен салон, В. Търново

2003 г. – международно триенале на плаката – Лахти, Финландия

2003 г. – изложба на преподавателите от Факултет Изобразителни Изкуства – Велико Търново

2002 г. – редица прояви във връзка с представянето на сайта и идеята на ИГФ – Велико Търново, Бургас, Пазарджик

2002 г. – проект инсталация – Пловдив

2000 г. – компютърна графика - 10 конкурс Corel Draw – Канада /награда/

1999 г. – видео инсталация - годишна младежка изложба – гр.Велико Търново

1998 г. – компютърна графика – гр.Горна Оряховица

1995 г. – графика, живопис и фотография – гр.Горна Оряховица

1993 г. – керамика и рисунки – гр.Горна Оряховица

 

Национални изложби:

2012 г. – XVIII Национална традиционна изложба на художниците – педагози , В. Търново

2010 г. – Национална изложба на художниците – педагози , В. Търново

2009 г. – Национална изложба на художниците – педагози , В. Търново – награда на община Велико Търново

2008 г. – Юбилейна изложба на СБХ В . Търново

2007 г. – Нощ на музеите и галериите, Пазарджик.

2007 г. – Национална изложба на художниците – педагози, В. Търново

2006 г. – Национална изложба на художниците – педагози, В. Търново

2004 г. – изложба на новоприетите членове на СБХ – ул. “Шипка” 6

2004 г. – Национална изложба на художниците – педагози, В. Търново

 

Международни изложби:

2011 г. – Колективна изложба на преподаватели от Великотърновски университет – Враня, Сърбия

2011 г. – 20-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово

2010 г. – Представителна изложба – Ниш – Сърбия

2008 г. – Диаметрични дименсии, форум за съвременно изкуство, Истор. музей, В. Търново

2006 г. – Представителна изложба, Ниш, Димитровград, Сърбия

2006 г. – Анкара, Турция

2003 г. – Международно триенале на плаката – Лахти, Финландия

 

Награди:

2009 г. – Национална изложба на художниците – педагози , В. Търново – награда на Община Велико Търново

2000 г. – Носител на наградата в конкурса на Corel Draw - Канада за месец април/май 2000 г. в раздел Абстракция.

 

Други проекти:

2012 – XVIII Национална традиционна изложба на художниците педагози - жури

2010 – Дунавски карнавал, Русе – жури в “Графити конкурс” и “Вечерен акт”

2006 – Участие в проект за представяне на млади български артисти във Виена съвместно с “Café Sofia” – сдружение за изкуство, култура и дебат, 2006. Предстояща реализация на проекта “Cuisine Digitale” – помещение в пространството на Museums Quartier Wien.

2005 – Българо-австрийска видеопрезентация на експериментални филми, В. Търново

2005 – Участие в семинар на Асоциация на културните мениджъри в България, Габрово

2004 – Проект “Маса”

2002 г. – проект и изработка на сайт Интерактивен Графичен Форум – ИОСИ “Инструмент” – сайт за изкуство в онлайн и офлайн участие

2001 г. – проект и изготвяне на сайт на Арт Кръг “Хермес Резонанс”

 

Графичен дизайн:

Тотал дизайн:

Пространственото оформление – цялостно оформление на щанд за експо ХАНОВЕР 2008 на фирма ЕлМот с включени печатни материали;

Пространственото оформление – цялостно оформление на щанд за експо ХАНОВЕР 2011 на фирма ЕлМот с включени печатни материали; 

Плакат, рекламни материали, акцеденция – над 95.

Корици за книги – над 20.

Проекти за ювелирни изделия 5.

Дейността ми е свързана с реализацията на редица продукти в областта на:

Графичния дизайн – плакат, оформление на книгата, рекламни материали и др.;

Ювелирни изделия – 4 бр.;

Тримерни визуализации на интериорни и екстериорни решения;

 

Други изяви:

През 2002/ 2003 г. Работи по редакцията и повторно издание на проект “Метаморфози” подкрепен от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Носител на наградата в конкурса на Corel Draw - Канада за месец април/май 2000 г. в раздел Абстракция.

През 1998 г. участие във фестивал на авангардния и експериментален видео филм Артвизия в Плевен, с видео продукт “Метаморфози”.

През 1998 г. съосновател на Арт – Кръг “Хермес – Резонанс”, на който през 1999 г. изготвя и публикува WEB сайт.

През 1997 г. спечелил субсидия от Център за Изкуства Сорос – София, по проект на тема “Съвместно съществуване на виртуални и обективно реални обекти”, реализиран в областта на експерименталната и изследователска видео продукция.

През 1996 г. спечелил конкурс – плакат на тема “Франкофония”.

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.