ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ФОРУМ

Проектът  "Интерактивен графичен форум" стартира през 2003 година. Той функционира под формата на сайт и има за цел да се превърне в място за срещи и обмен на идеи чрез езика на графичните символи. ИГФ притежава собствен модул за създаване на графични изображения, в който се използва отпечатък на надраскана дървена маса като основа. Изображенията се изпращат във вид на цифров код, който в последствие се обработва и публикува на сайта. ИГФ е следствие и паралелен проект на проект "Маса". Идейната концепция за проекта е на: Атанас Тотляков, Ивайло Василев, Светослав Косев. Дизайн на сайта - Светослав Косев. Изработката на сайта и модула за създаване на графични изображения - Атанас Марков. 

IGF_frontpg

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.