1. ДА СЕ ПОСТРОИ ПЕРСПЕКТИВЕН ОБРАЗ

НА КОМПОЗИЦИЯ ОТ ГЕОМЕТРИЧНИ ОБЕМИ ПОД ЪГЪЛ 45°!

2. ДА СЕ НАМЕРИ СЯНКАТА НА ОБЕКТИТЕ ПРИ СТРАНИЧНО СЛЪНЧЕВО ОСВЕТЛЕНИЕ ОТ ЛЯВО, ПОД ЪГЪЛ 60° СПРЯМО ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ!

Zadacha 5 sianka

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА

S3

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.