Автор: Пламен Николаев Кондов

Факултет по изобразително изкуство

ИИ-стенопис-I курс фак. номер 822320

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Ръководител на проекта:

Доц. д-р Светослав Косев

Технологията за триизмерни изображения в киното се основава на принципа, че двете очи виждат сцената от различни положения. Въпросът е как в двуизмерната равнина, на едно и също изобразително поле, да се нанесат две картини, като едината да се вижда само от лявото око (да го наречем ляв образ), а другата - само от  дясното (десен образ). В киното този проблем има няколко решения.

Прочети цялата статия: Постигане на триизмерен ефект върху двуизмерна повърхност чрез отражение в огледала - практическа...

Перспективата с две убежни точки има доказана и логична система. Затова, за да се  рисува правилно в обратна перспектива, е нужна логическа обосновка. Догмите на иконографията изискват от иконографа да насочва всички вектори на  религиозния сюжет към зрителя. Поради това обектите умишлено се рисуват в обратна перспектива. Парадоксът е, че за да се рисува правилно в обратна перспектива, също е нужна система. Тук представям моето решение за чертане в обратна перспектива. За целта за основа използвам перспективна система с две убежни точки.

Прочети цялата статия: Обратна перспектива

За да се начертае това условие в обратна перспектива, използвам следното решение:

Прочети цялата статия: Обратна перспектива

Иедята за паралелните вселени и възможността за едновременно съществуващи едно в друго пространства все повече се загнездва в съзнанието на модерния човек. Чрез тази конструкция от огледални пирамиди показвам реалната възможност за съществуването на пространство в пространството. За обикновения човек е трудно да си представи как света, който обитава, може да съществува паралелно с друг, необозрим. Когато зрителят се вгледа в модула (пирамидата) , той вижда вътрешността на един двадесетостен – икосаедър. Самото отражение създава илюзията, че заема повече пространство от реалното. Чрез поставянето на тези пирамиди една до друга отраженията, представляващи двадесетостени, започват да съществуват успоредно едно в друго, стават паралелни вселени. Пространствaтa на отраженията на пирамидите съществуват едновременно на едно и също място и в същото време те са недосегаеми едно за друго. Всички тези пирамиди представляват цялост и са свързани, както нашият свят е свързан с другите паралелни светове. Ключът към всички тези пространстранства е светлината. Тя, със своите свойства, ни е помогнала да докажем съществуването на необозримото като черни дупки, тъмна материя и тъмна енергия. Както в нашия свят, така и в тази конструкция отразяващата се в огледалата светлина свързва  пространството около обекта със самия обект. Илюзията, създадена от конструкцията, има за цел да ни покаже как сетивата ни скриват реалната структура на света, в който съществуваме, и да ни пренесе в един нов свят на светлини и пространства…

Прочети цялата статия: Светлини и паралелни пространства

Svetoslav Kosev's personal site. 2024 © Всички права запазени.